Türkçe

Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmelik Taslağı

Sirküler Tarih/No: 06.08.2012/701

Sayı

: EGT/8815

İstanbul,06.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 02.08.2012 tarihli yazıda;

6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. ve 14. maddeleri ile Bireysel Katılım Sermayesi Sistemine ilişkin yasal bir çerçeve çizilmiş ve erken aşama işletmelere sermaye koyan lisanslı bireysel katılım yatırımcılarına vergi avantajı sağlanmış olduğu hususuna vurgu yapılarak,

Kanunun uygulamasına ilişkin Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nden alınan, "yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve bu maddeye tâbi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi” amaçlayan ek'li yönetmelik taslağı

iletilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu taslağa ilişkin gerekçeli görüş ve önerilerinizin, ek'li form aracılığıyla en geç 16 Ağustos 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
1 - Yönetmelik Taslağı (12 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form.doc 29,00 KB İndir
Yonetmelik Taslagi.pdf 244,84 KB İndir