Türkçe

Birleşmiş Milletler EAGÜ-V. Konferansı

Sirküler Tarih/No:09.12.2021/793

Sayı

:899-3536

İstanbul,08.12.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansının (LDC5) 23-27 Ocak 2022 tarihlerinde Doha'da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bahse konu Konferans düzenlemelerine ilişkin olarak Katar Daimi Temsilcisi ile Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (OHRLLS) Yüksek Temsilcisi'nin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında yapılan sunumlarda;

-Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) istişari statüsü bulunmayan hükümet-dışı kuruluşlar, STK'lar, özel sektör temsilcileri ve akademik kuruluşların 15 Kasım'a kadar (sonradan 1 Aralık'a uzatılmıştır) https://indico.un.org/event/35735/ bağlantısı üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği,

-OHRLLS ve Microsoft'un eş-evsahipliğinde 23-25 Ocak 2022 tarihlerinde Özel Sektör Forumu gerçekleştirileceği; söz konusu Forum kapsamında EAGÜ'lerde özel sektör yatırımları ve finansmanının desteklenmesi, sürdürülebilir enerji, tarım ve kırsal kalkınma, bağlantısallık, iklim değişikliği ve sürdürülebilir turizm başlıklarına odaklanılacağı,

-Yine OHRLLS ve "Core Civil Society Group" eş-evsahipliğinde 22-26 Ocak 2022 tarihlerinde Sivil Toplum Forumu; 22 Ocak 2022 tarihinde Gençlik Forumu; 25 Ocak 2022 tarihinde ise Güney-Güney İşbirliği Bakanlar Konferansı düzenleneceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu Konferansa ilişkin ilave bilgilerin https://www.un.org/ldc5/ adresi üzerinden yayımlandığı bildirilmektedir.

Konferans taslak programı ekte bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: Taslak Program (7 sayfa)

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Taslak Program.pdf 1.719,94 KB İndir