Türkçe

Birleşmiş Milletler Orman Forumu 10. Oturumu

Sirküler Tarih/No: 20.02.2013/159

Sayı

: ARGUYG1/1911

İstanbul,20.02.2013

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 18 Şubat 2013 tarih 23291 sayılı yazıda;

"Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF)”nun, ormancılık konularına ilişkin uluslararası alanda en üst seviyede kararların alındığı bir platform olduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin tamamının ve uzman kuruluşların taraf olduğunun belirtildiği,

Anılan yazıda devamla, BM Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi'nce 2000 yılında alınan bir kararla faaliyete geçen BM Orman Forumu'nun ana hedefleri arasında ormanların yönetimi, ormancılığa dayalı ekonomin ve sosyal ve çevresel faydanın gelişimine katkı sağlaması, sürdürülebilir orman yönetiminden sağlanan orman ürünlerinin arttırılması, ormanların korunması ve sürdürülebilir şekilde gelişiminin sağlanmasının yer aldığına değinildiği,

Bu çerçevede, "Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma” ana teması altında Birleşmiş Milletler (BM) Orman Forumu 10. Oturumu'nun (UNFF 10), 08 - 19 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Birleşmiş Milletlere üye 196 ülkenin delegasyonu ile özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ormancılık sektöründen sorumlu 100 civarında Bakan'ın da katılmasının beklendiği, küresel ormancılığı yön veren kararların alındığı , Birleşmiş Milletler 10. Orman Forumu'nun, ilk defa New York dışında, ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirileceği, söz konusu toplantının ülkemizde gerçekleştirilmesinin, ülkemizin BM nezdinde görünürlüğünü arttıracağı ve ormancılık konusunda dünyada öncü ülkeler arasındakş konumumuzu güçlendireceğinin düşünüldüğü belirtilerek,

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun talimatlarıyla Forumun yapılacağı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Fuar Alanı'nda ormancılık ve diğer tüm sektörleri tanıtan stantların açılacağı, ürünlerini tanıtacak firmaların ve firmaları temsil edecek kişilerin akreditasyon bilgilerinin 22.03.2013 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine iletilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

İletişim:
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
Canan Yeşil - 0212 262 77 38