Türkçe

Birlik Kaydının Tek Pencere Sistemine Entegrasyonu

Sirküler Tarih/No:18.06.2021/418

Sayı

:236-966

İstanbul,18.06.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik onay numaralarının Tek Pencere Sistemi'ne alınmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, söz konusu uygulamanın20 Haziran 2021 tarihinden itibarengerçek ortamda devreye alınacağı bildirilmektedir.

İhracat işlemlerinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi adına20 Haziran 2021 tarihi itibariylebirlik onay kodu uygulaması ile birlikte Tek Pencere Sistemi uygulamasının eşanlı olarak uygulanacağı ifade edilmektedir. Başvurular beyanname tescili öncesinde E-Devlet kapısı üzerinden Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan e-Birlik uygulaması kullanılarak yapılabilecek olup, belirtilen tarihten itibaren İhracatçı Birliklerince hem birlik onay kodu numarası hem de1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu belgesinin 23 haneli olarak yükümlülere verileceğibelirtilmektedir.

Eşanlı uygulamanın seyri takip edilerek Tek Pencere Sistemi üzerinden alınan onay kodlarının sorunsuz çalıştığının tespiti halinde yayımlanacak uygulama genelgesi uyarınca ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik onay kodlarının kullanımı sona erdirilerek tüm işlemler Tek Pencere Sistemi'nde oluşturulan 1086 kodlu "TPS-Birlik Onay Kodu"na ait 23 haneli TPS ID Numaralarının beyan edilmesi şeklindeki Tek Pencere Sistemi uygulaması üzerinden yapılacaktır. Diğer taraftan, sadece eşanlı uygulama sürecinde, birlik onay koduna tabi ihracat beyannamelerinde 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu belgesi BİLGE Sistemi tarafından referans amaçlı olarak sunulacak olup, uygulama Genelgesi yayımlanma tarihine kadar 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu beyan edilmeksizin de işlem yapılabilmesi mümkün olacaktır. Uygulama Genelgesi'nin yayımlanma tarihinden sonra ise halihazırda uygulanan birlik onay kodunun zorunlu olduğu durumların, 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu için de geçerli olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi