Türkçe

Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar

Sirküler Tarih/No: 05.09.2016/754

Sayı

: EGT/7952

İstanbul,05.09.2016

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02.09.2016 tarihli yazıda;

AB'de yayımlanan 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün (BPR), biyosidal ürünlerin kullanımı ve AB'de pazara arzına ilişkin süreçleri fonksiyelleştirmek, insan, hayvan ve çevre sağlığını yüksek seviyede korumak amacıyla yayınlandığından bahisle, tüzük kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda sanayicilerimize yol göstermesi amacıyla İMMİB bünyesinde Biyosidal Masası'nın kurulduğu,

Anılan tüzüğün sadece AB'de piyasaya sürülen biyosidal ürünleri değil biyosidal ürünle işlem görmüş eşyaları (elektronik ürünler, mobilya, tekstil, otomobil vb.) da kapsadığı; işlem görmüş eşyalarda kullanılan aktif maddelerin tüzük kapsamında ilgili ürün tipi ve kullanımı için kabul edilmesi zorunluluğu getirdiği ve 1 Mart 2017 tarihinden itibaren anılan yükümlülükleri yerine getirilmemiş işlenmiş eşyaların AB pazarında yer alamayacağı,

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği "Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar Broşürü”nün http://biyosidal.immib.org.tr/Portals/1/Biyosidal-esya-brosuru.pdf adresinde yer aldığı ve daha detaylı bilgi almak isteyen firmaların İMMİB Biyosidal Yardım Masası'na başvurabileceği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi