Türkçe

BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 13.06.2019/308

Sayı

: 937-03477

İstanbul,13.06.2019

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu'nun 66'ncı toplantısının 24-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Cenevre/İsviçre'de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahse konu toplantıda gündeme alınacak olan konular ve ilgili belgelerin http://www.unece.org/index.php?id=50600 adresinde yer aldığı; bu çerçevede, gündem konuları ve ilgili belgelere ilişkin ülkemiz görüş ve tekliflerinin Çalışma Grubuna üye diğer ülkelerin görüşüne sunulacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; Ticaret Bakanlığı'na iletilmesini teminen konuya ilişkin görüşlerin İngilizce ve Türkçe olarak, en geç 13 Haziran 2019 Perşembe saat 16:00'ya kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi