Türkçe

BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

Sirküler Tarih/No: 07.01.2019/7

Sayı

: 10-00100

İstanbul,03.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 05/10/2018 Tarihli ve 584 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi'nin Başkanlığı tarafından, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden "State Company for Electrical Industries" ve "State Enterprise for Drug Industries" kuruluşlarının 19 Eylül 2018 tarihi itibarıyla çıkarıldığı, Birleşmiş Milletler'in konu ile ilgili duyurusuna web sayfasından ulaşılabildiği bilgisi İlgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Bu defa, T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. Paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden "Iraqi Fairs Administration", "State Enterprise For Shopping Centers" ve "State Trading Company For Construction Materials" kuruluşlarının 24 Eylül 2018 tarihi itibarıyla çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Birleşmiş Milletler'in konu ile ilgili duyurusuna ise https://www.un.org/press/en/2018/sc13521.doc.htm web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi