Türkçe

Bosna Hersek Yatırım Olanakları

Sirküler Tarih/No: 25.03.2013/261

Sayı

: EGT/3411

İstanbul,25.03.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.03.2013 tarihli yazıda;

Bosna Hersek'te yabancı yatırımcıların ilgilenebileceği güncel yatırım projelerine ilişkin bilgilere, Bosna Hersek Yabancı Yatırım Tanıtım Ajansı (FIPA)'nın internet sitesinden (http://www.fipa.gov.ba/ - "investment opportunities” alt başlığı) ulaşılabileceği ve ilgilenecek yatırımcıların FIPA ile irtibata geçebilecekleri hususundan bahisle,

Anılan bölümde sanayi, enerji, tarım, gıda işleme, metal ve turizm gibi farklı projelerin yer aldığı

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi