Türkçe

Bosna-Hersek Neretva Kantonu'ndaki Yatırım İmkanları

Sirküler Tarih/No: 30.04.2012/418

Sayı

: EGT/5015

İstanbul,30.04.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.04.2012 tarihli yazıda;

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yazısına atıfta bulunularak; Mostar Başkonsolosu ile Bosna-Hersek'in Neretva Kantonu'nun (HNK) Ekonomi Bakanı Sayın Amer Zagorçiç arasında gerçekleştirilen görüşme çerçevesinde, Sayın Zagorçiç'in Türk firmalarına sunabileceği yatırım olanakları ile ilgili aşağıda değinilen ifadelerine yer verildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

"Kuzeydeki Konjiç Bölgesi hariç, HNK'da ağır sanayi tesislerinin yokluğu bir avantaj teşkil etmekte, bölge endüstriyel kirlenmeye maruz kalmamakta ve bölge için çevre dostu yatırımlar tercih edilmektedir. HNK toprakları ekolojik ve organik tarıma oldukça uygun olup, Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerinden faydalanılmak istenmektedir.

HNK, reçel, meyve suyu, şarap ve salça fabrikaları gibi tarıma dayalı sanayi tesisi kurmaya ilgi gösteren Türk şirketleri için ideal bir coğrafyadır.

Kanton düzeyinde yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli altyapı olgunlaşma aşamasında olup, bu konudaki yasal mevzuatın önümüzdeki Eylül ayına kadar tamamlanmasına çalışılmaktadır. Hersek Bölgesi, temiz enerji konusunda geniş potansiyele sahiptir. Bazı bölgelerde yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar yapılmaktadır. Bunlara örnek olarak, Batı Hersek Kantonu'ndaki Posusje yakınlarındaki rüzgar santrali ve HNK'ya bağlı Stolac kentinde tamamlanma aşamasına gelen güneş enerjisi ünitesi örnek verilebilir. Yılın 300 günü güneş ışığına maruz kalan ve yılda ortalama 10 metre/saniye şiddetinde rüzgar alan Mostar da yenilenebilir enerji konusunda son derece elverişli bir coğrafyada konumlanmıştır.

HNK, ülke ekonomisine en fazla turizm geliri sağlayan bölgelerden biri olup, HNK ve özelde Mostar, ülkeyi Adriyatik'e bağlayan yol üzerinde bulunması nedeniyle lojistik anlamda önemli avantajlar sağlamakta ve çevredeki inanç turizmi merkezleri ile doğa turizmi açısından yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezine dönüşmektedir. Turizm potansiyele rağmen, Moster sınırlı yatak kapasitesine sahip olması nedeniyle konaklama merkezi olarak tercih edilmemektedir. Turizm yatırımı yapabilecek firmalar bu atıl potansiyeli değerlendirebilir.

Yatırımlara yönelik olarak, AB uygulamalarına paralel şekilde, tek başvuru merkezi üzerinden Kanton'a giriş yapmalarını sağlamak üzere gerekli mevzuat çalışmalarının yıl içinde tamamlanması halinde, 2013 senesinin "Hersek-Neretva Kantonunda Yatırım Yılı” olarak ilan edilmesi öngörülmektedir”