Türkçe

Brezilya Gümrük İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Hk

Sirküler Tarih/No: 15.08.2013/609

Sayı

: EGT/8323

İstanbul,15.08.2013

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/08/2013 tarihli yazıda;

Brezilya Maliye Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu 06 Mayıs 2013 tarih ve 1356 sayılı yönetmelik kapsamında, ithalat sırasında malların serbest bırakılmasında konşimentonun aslının aranması gerekliliğinin ortadan kaldırıldığının bildirildiği, söz konusu uygulamanın ihracatçı firmaların mal bedellerini tahsilâtta sorun yaşaması ihtimalini doğurduğu ifade edilmekte olup, Brezilya (Sao Paulo) Ticaret Ataşeliğimizin anılan Bakanlık yetkilileri ve bazı gümrükleme firmaları ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde de bahse konu değişiklik ve getirmiş olduğu riskin doğrulandığı, bu kapsamda, yapılan incelemelerde ticarette L/C kullanılması ve ihracatçı ile ithalatçı arasında anılan mevzuata da atıf yapan, ödeme konusunu daha garantili hale getiren özel bir anlaşmanın yapılmasının çözüm olabileceği, ancak, her ne kadar ilave sözleşme yapılsa dahi, ithalatçının konşimentonun fotokopisi ile malları gümrükten çekmesi halinde ihracatçının mal bedelini tahsil için mahkemeye gitmesi ve uzun süren yasal prosedürü takip etmesinin gerekeceğinin bildirildiği,

Konu üzerinde yazılmış bir değerlendirmeye ise

http://www.comexblog.com.br/destaques/o-risco-da-nao-apresentacao-do-bl-original

Mevzuat değişikliği metnine ise

http://www.haidar.com.br/arquivos/2013/ALTERACOESNAINSRFNR680DE2006DESPACHOADUANEIRODEIMPORTACAO.pdf adreslerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi