Türkçe

Brezilya - İthalat Vergisi Hesaplaması

Sirküler Tarih/No: 22.04.2013/343

Sayı

: EGT/4569

İstanbul,22.04.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Sao Paulo Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.04.2013 tarihli yazıda;

- Brezilya'ya ithalatta gümrük vergilerine ilave olarak, Sanayi Ürünleri Vergisi - Tax on Industralized Products - (IPI), Mal ve Hizmet Dağıtım Vergisi - Tax on the Distribution of Goods and Servises - (ICMS) - Katma Değer Vergisi, Sosyal Entegrasyon Vergisi (PIS) ve Sosyal Güvenlik Finansmanına Katlı Vergisi (COFINS) ismi altında iç vergiler tahsil edildiği,

- PIS ve COFINS vergi oranlarının hesaplanmasında baz alınan değer içerisine gümrük vergisi, ICMS vergisi ve diğer vergilerin dahil edilmesi nedeniyle, belirlenen oranın PIS için %1,65; COFINS için %7,6 - 8,6 olmasına rağmen, kümülatif hesaplama sonucunda iki verginin toplamında %5 civarında daha yüksek sonuç ortaya çıkabildiği,

- Söz konusu karar kapsamında, PIS ve COFINS vergilerinin hesaplanmasında baz alınan değer CMS vergisinin dahil edilmemesi halinde halihazırda uygulanan toplam vergiden %2 civarında daha düşük vergi ödenmesi durumunun ortaya çıkacağı,

hususları ile bağlayıcı olan bahse konu Kararın uygulamaya geçirilebilmesi için Brezilya Maliye Bakanlığı tarafından bazı çalışmaların yapılacağı ve henüz tarihi belirli olmamakla birlikte önümüzdeki dönemde vergi hesaplamasında dikkate alınmaya başlanacağı bilgisinin edinildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi