Türkçe

Brezilya'nın Gümrük Vergilerinde Artış

Sirküler Tarih/No: 21.12.2012/1126

Sayı

: ARGUYG1/14018

İstanbul,21.12.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığımızın bir yazısına ilişik Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda; Brezilya Dış Ticaret Birimi - CAMEX tarafından aşağıda belirtilen ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren 31 Aralık 2014 tarihine kadar uygulanmak üzere;

· 2008.70 tarife pozisyonunda yer alan şeftalinin ithalatında gümrük vergileri %35'e bu pozisyon altındaki sos ve konserve halindeki şeftalilerin ithalatında gümrük vergileri %55'e

· 0402,0404,0406 tarife pozisyonlarında yer alan süt ürünlerinin ithalatında gümrük vergileri ise %28'e

yükseltildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi