Türkçe

Buğday Alımı

Sirküler Tarih/No: 13.11.2013/843

Sayı

: TESVK/10969

İstanbul,13.11.2013

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

İlgi: 06.04.2012 Tarihli ve 362 sayılı sirkülerimiz.

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.11.2013 tarihli yazıda;

31.10.2013 tarihli yazısında bildirilen;

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 400.000 ton ekmeklik buğday, ilgi'de kayıtlı sirküler ek'i "Uygulama Esasları” çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği,

Satışa açılacak ekmeklik buğdaylar sadece mamul madde ihracatını gerçekleştiren un fabrikaları ile üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikalarına satılacağı

Kuruluşlarınca bu kapsamda yapılacak ekmeklik buğday satışlarında, İBGS tarafından gönderilecek tük hak edişler karşılığında satış yapılabilecektir. Bu nedenle firmaların talep edebileceği buğday miktarı kadar ekmeklik buğday hak edişi gönderilmesinin uygun olacağı düşünüldüğü,

Kuruluşlarından ürün talep eden firmalar tarafından, hangi işyeri stoklarına ilişkin talepleri olduğuna dair dilekçenin sözleşme imzalanacak Şube Müdürlüklerine verilmesi gerektiği,

Bu kapsamda 01 Kasım 2013 - 25 Kasım 2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

ifade edilmekte olup

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 400.000 ton ekmeklik buğdayın, 31.10.2013 tarihli yazılarında belirtildiği üzere mamul madde ihracatı sonrası satışa açıldığı,

Bu kapsamda, 31.10.2013 tarihli yazılarında halen satışına devam edilen yaklaşık 400.000 ton ekmeklik buğday bakiyeleri dahil olmak üzere, stoklarında bulunan yaklaşık 3.050.000 ton ekmeklik buğday, ilgi yazılarında belirtilen fiyat ve esaslarla satışa verileceği,

Satışa açılacak ekmeklik buğday stoklarına ait detay bilgileri şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Konu ile ilgili Kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarının Uygulama Esaslarında bildirilen formata göre gönderilmesi gerekmektiği,

bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi