Türkçe

Bulgaristan Sınır Kapısı Modernizasyon Çalışmaları

Sirküler Tarih/No: 14.12.2012/1103

Sayı

: EGT/13782

İstanbul,14.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13.12.2012 tarihli yazıda;

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmaları çerçevesinde Bulgaristan'ın hizmet sunma verimliliğinin düşmesi, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşması nedenleriyle özellikle taze meyve sebze taşıyan araçların Bulgaristan'dan geçişleri için alternatif güzergahlar oluşturulması hususunda İhracatçı Birliklerince destek talep edildiği,

Doğu ve Avrupa ülkeleri ile Ukrayna'ya yönelik ihraç taşımalarımıza alternatif güzergahlar oluşturulması ve özellikle Avrupa'ya yönelik taşımalarımızda önemli bir transit geçiş ülkesi olan Bulgaristan'da taşımacılarımızın karşılaştıkları sorunların bertaraf edilebilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı'nın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın da destekleriyle UN Ro-Ro firması tarafından Pendik (İstanbul) - Köstence (Romanya) arasında bir Ro-Ro hattı oluşturulduğu; ancak, 9 Aralık 2011 tarihinde işletmeye açılan Ro-Ro hattının talep yetersizliği nedeniyle 20 Eylül 2012 tarihi itibariyle seferlerine ara verdiği; anılan hattın tekrar faaliyete geçmesi halinde Bulgaristan geçişlerine önemli bir alternatif olabileceği; bu itibarla, ihracatçılarımızın, hattın tekrar aktif hale getirilmesi yönünde anılan firma ile temasa geçmelerinde yarar görüldüğü,

Pendik - Köstence Ro-Ro hattının tekrar aktif hale getirilmesi halinde bu hattı kullanmak isteyen üyelerimizin, taleplerini UN Ro-Ro firmasına iletmelerinin yararlı olacağının değerlendirildiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi