Türkçe

Bulgaristan Sınır Kapısı Modernizasyonu

Sirküler Tarih/No: 23.11.2012/1026

Sayı

: EGT/12852

İstanbul,23.11.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.11.2012 tarihli yazıda,

Kapıkule Sınır Kapısının karşısında yer almakta olan Kaptan Andrevo Sınır Kapısında modernizasyon çalışmalarına 7 Kasım 2012 tarihi itibariyle başlanıldığı; söz konusu çalışmaların takriben 2-3 yıl sürmesinin tahmin edildiği; modernizasyon faaliyetleri esnasında geçiş koridorlarının daraltılacağı; buna mukabil taze meyve ve sebze sevkiyatı gerçekleştirmekte olan TIR'ların beklemeksizin intikalini teminen anılan vasıtalara özel bir koridor teşkil edileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi