Türkçe

Bulgaristan Sınır Kapısında Yaşanan Sorunlar ve Regülasyon Kriter Önerisi

Sirküler Tarih/No: 13.08.2018/494

Sayı

: 5086

İstanbul,10.08.2018

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Fındık ve Mam. İhracatçıları Birliği'nin üyesi bulunduğu FRUCOM'dan alınan bir bildirimde özetle; FRUCOM'un Avrupa Komisyonu ile bitki orijinli ürünlere dair artırılmış sınır kontrollerine dair 669 / 2009 sayılı Regülasyon ve 884/2014 sayılı Regülasyon hakkında bir toplantı gerçekleştirildiği ve aşağıdaki hususlarda FRUCOM'un görüş ve önerilerinin talep edildiği bildirilmektedir.

Anılan bildirimde devamla;

· 669 / 2009 sayılı Regülasyon ve 884/2014 sayılı Regülasyon'da değişiklik yapılmasına ilişkin tartışmalar çerçevesinde bir örneği ilişik FRUCOM sirkülerinin yayınlandığı, 669/2009 Sayılı Regülasyon kapsamında gıda ürünleri için hangi kriterin yer alabileceğine ilişkin FRUCOM üyelerinin görüş ve kriter önerilerinin beklendiği,

· 669 / 2009 Sayılı Regülasyon ve 884/2014 sayılı Regülasyon çerçevesinde Bulgaristan'ın Kaptan Andreavo sınır kontrol noktasında uygulanan resmi kontrollerin ne durumda olduğu, Bulgaristan yetkililerinin uygun olmayan biçimde numune almaksızın ürünleri indirme/bindirme yapıp yapmadıkları ve bunu için bir ücret tahsil edip etmedikleri

hususlarında bilgi talep edilmektedir.

AB'ye fındık ve mamulleri ihraç eden üyelerimizin yukarıda belirtilen hususlarda yanıt niteliğinde bildirimleri ve belgelerinin olması durumunda ivedilikle Genel Sekreterliğimize (findik@iib.org.tr) iletmeleri hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK : FRUCOM Sirküleri (2 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
FRUCOMSirkuleri_13.8.2018.pdf 244,47 KB İndir