Türkçe

Bulgaristan Varışlı Taşıtlar

Sirküler Tarih/No:04.11.2019/597

Sayı

:1648-06457

İstanbul,04.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; gerek Kapıkule gerekse Kapitan Andreevo sınır kapılarında yoğunluğun azaltılarak buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesine yönelik olarak;

- 18.12.2018 tarihi itibarıyla, bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabî eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının,

- Bakanlığın 18.12.2018 tarihli yazılarında ise, söz konusu talimatın, yeni bir bildirime kadar Bulgaristan ve Ortak Transit Sözleşmesi kapsamı diğer ülkeler ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova varışlılar hariç olmak üzere, bitki sağlığı açısından kontrole tabî eşyayı taşıyan taşıtların, 25.12.2018 tarihi itibarıyla Hamzabeyli Gümrük Kapısını kullanarak çıkış yapmaları şeklinde güncellenmesinin

uygun bulunduğu hususlarının bildirildiği ifade edilmektedir.

Konuya ilgili olarak Bakanlıkça yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, yukarıda bahsi geçen uygulamanın yeni bir bildirime kadar durdurulmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi