Türkçe

Bulgaristan'ın Kayseri Pastırmasını Tescil Ettirme Girişimi

Sirküler Tarih/No: 14.12.2012/1105

Sayı

: ARGUYG1/13778

İstanbul,14.12.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Sofya Büyükelçiliğimiz bir yazısına ilişkin olarak Dış İşleri Bakanlığımızın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Bulgaristan'ın Kayseri Pastırması'nı Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescil Sicili'ne "geleneksel özellik garantisi” (TGS - Traditional Specialities Guaranted) düzenlenmesi altında kaydettirme girişiminde bulunduğu, söz konusu süreç ve sürece ilişkin meşru menfaat sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek itiraz yöntemi hakkında bilgi verildiğine değinilmekte olup, AB tarafından özgün tarımsal üretimin teşviki amacıyla uygulanan koruma düzenlemeleri arasında yer alan TSG çerçevesinde, üretimin menşei ve coğrafi özelliklerinden bağımsız olarak üretiminde kullanılan geleneksel malzeme ve yöntemlere ilişkin bir tescil öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu duruma ilişkin olarak siz ihracatçılarımızın görüş ve önerilerinin Makamlarına intikal ettirilebilmesini Genel Sekreterliğimizin koordinasyon1@iib.org.tr e-posta adresi yada 0212 454 05 01-02 no.lu faksları aracılığı ile 18 Aralık 2012 Salı gününe kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi