Türkçe

C Şekeri / Ürün Tanımı

Sirküler Tarih/No: 23.03.2018/226

Sayı

:EGT/2259

İstanbul,23.03.2018

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 23.02.2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'in 6 ncı maddesinin 8 inci fıkrası "İhracata ilişkin fatura ve gümrük çıkış beyannamesindeki ürün ismi ile ihracatı yapan imalatçı-ihracatçının kapasite raporunda yer alan ürün ismi arasında tutarsızlık bulunan ürünlerin ihracatları için bölge müdürlükleri tarafından hak ediş belgesi düzenlenmez.” hükmünü amirdir.

Bu itibarla, imalatçı-ihracatçı firmalarımızın, C Şekeri taleplerine ilişkin müracaatlarının sağlıklı ve ivedi bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen gümrük beyannamesinin 31 no.lu hanesinde belirtilen ticari tanımın, firmanın kapasite raporunda yer alan ürün tanımıyla uyumlu olması büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi