Türkçe

Çekirdeksiz Kuru Üzüm ve Kuru Kayısı Standart Değişiklikleri

Sirküler Tarih / No: 20.10.2011/884

Sayı

: ARGUYG3/11519

İstanbul,19.10.2011

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlği'nden alınan 19.10.2011 tarihli yazıda özetle;

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ile Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Kurulunun kararları çerçevesinde, TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm 1.2.5 Boy Özellikleri Bölümünde yer alan Çizelge 2'nin 2011 ürünü çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısılar için değiştirilmesi yönündeki talebi üzerine, T.C. Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden alınan 17.10.2011 tarihli yazıda;

  • TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm 1.2.5 Boy Özellikleri Bölümünde yer alan Çizelge-2'nin 2011 ürünü çekirdeksiz kuru üzümler için aşağıdaki biçimde,

Jumbo

(Çok İri)

Standart*

(İri)

Medium

(Orta)

Small

(Küçük)

İnce-Small

(Çok Küçük)

100 gr tane adedi

100 gr tane adedi

100 gr tane adedi

100 gr tane adedi

100 gr tane adedi

240'a kadar

241-340

341-500

501-650

651+

*Standart boyda çekirdeksiz kuru üzümlerin en az %98'i, 8 mm'lik kalburun üzerinde kalacak irilikte olmalıdır.

  • TS 485 Kuru Kayısı standardının 13. Sınıf Toleransları maddesi altında yer alan çizelge 2'de, diğer özürlere ait değerler aynı kalmak kaydıyla, vuruk, çilli ve kesik toleranslarının 2011 ürünü kuru kayısılar için aşağıdaki biçimde,

Çizelge-2 Kuru Kayısı Sınıf Toleransı

Sınıflar

Vuruk

Çilli

Kesik

Extra

4

4

2

1. Sınıf

7

10

6

2.Sınıf

15

30

8

Endüstriyel

Aranmaz

Aranmaz

Aranmaz

değiştirilerek uygulanmasının T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nce uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan Arduç
Genel Sekreter Yrd.