Türkçe

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Sirküler Tarih/No: 13.01.2014/29

Sayı

: DVLYRD/369

İstanbul,13.01.2014

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve bu Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, Uygulama Usul ve Esasları'nda belirtilen hükümler çerçevesinde) akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmaktadır.

"Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği” çerçevesinde şirketlerin Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesinde (EK 5) yer alan belge/sertifika türlerinin ve test/analiz raporlarının aşağıda belirtilen alım giderleri %50 oranında ve her bir belge veya sertifika başına en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Belge/sertifikalar için:

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücreti

d) Belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analiz ücretleri

e) Kayıt Ücreti

Test/analiz raporları için:

a) Test/analiz ücretleri

Söz konusu Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları'nın 7.maddesi çerçevesinde, Genel Sekreterliğimizin de taleplerini içerecek şekilde T.C.Ekonomi Bakanlığı'nca EK-5 listeye yeni belge ve sertifikalar eklendiğinden, yeniden düzenlenen "EK-5 Destek kapsamındaki belge ve sertifikalar" listesi ilişikte yer almakta olup, listede yer alan belge ve sertifikalar için yaptığınız harcamaların, mevzuatta yer alan hükümlerin sağlanması koşuluyla, 97/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenebilmesini teminen, ilişikte yer alan "Başvuru İçin Gerekli Belgeler” listesinde (EK 1) belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu belge/sertifika/raporun düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Genel Sekreterliğimize müracaat etmeniz gerekmektedir.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi

 

(İlgili mevzuata Genel Sekreterliğimiz web sitesinden de ulaşılabilmektedir.http://www.iib.org.tr/ > Mevzuat > Devlet Yardımları )

EKLER(İlgili mevzuattaki numaralarıyla yer verilmiştir)
EK-1: Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar
EK-5: Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-1_BelgelerveDikkatEdilecekHususlar.doc 60,00 KB İndir
EK-5_DestekKapsamindakiBelgeveSertifikalar.pdf 131,76 KB İndir