Türkçe

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Sirküler Tarih/No: 13.01.2014/26

Sayı

: DVLYRD/355

İstanbul,13.01.2014

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

97/5 sayılı çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve bu Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, Uygulama Usul ve Esasları'nda belirtilen hükümler çerçevesinde) akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmaktadır.

"Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği” çerçevesinde şirketlerin Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesinde (EK 5) yer alan belge/sertifika türlerinin ve test/analiz raporlarının aşağıda belirtilen alım giderleri %50 oranında ve her bir belge veya sertifika başına en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Belge/sertifikalar için:

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücreti

d) Belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analiz ücretleri

e) Kayıt Ücreti

Test/analiz raporları için:

a) Test/analiz ücretleri

Desteklenen belgeler arasında yer alan, "class sertifikalarının alım giderlerine ilişkin müracaatlarda, belgeyi veren kurum/kuruluşların ilgili mevzuatta yer alan hususlar çerçevesinde "Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayının aranmadığı akreditasyon koşulunu" sağlayamaması nedeniyle, sertifikaların belgeyi düzenleyen kurum/kuruluşun bulunduğu ülkedeki Türk Ticaret Müşavirliği'ne onaylatılması gerekmekteydi.

Bu durumun uygulamada zorluk yaşattığı ve süre kaybına sebep olduğunun tesbiti nedeniyle, "IACS(International Association of Classification Societes) üyesi akreditasyon kuruluşları tarafından düzenlenen class sertifikalarının söz konusu akreditasyon koşulundan muhaf tutularak destek kapsamında değerlendirilmesi yönünde T.C.Ekonomi Bakanlığı'na ilettiğimiz yazılı taleplerimiz olumlu karşılanmış olup, EK-5 listede yapılan güncelleme(güncel EK-5 ilişikte yer almaktadır) ile IACS'nin class sertifikaları için listeye dahil edildiği(bu gelişme ile IACS tarafından akredite edilen kurum/kuruluşlardan alınan belgeler için yapılan destek müracaatlarında Türk Ticaret Müşavirliği onayı gerekmeyecektir) T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 07.01.2014 tarihli yazısıyla bildirilmiştir.

Bu çerçevede, IACS üyesi kurum/kuruluşlardan alınacak class sertifikalarına ilişkin harcamalarınızın, 97/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenebilmesini teminen, ilişikte yer alan "Başvuru İçin Gerekli Belgeler” listesinde (EK-1) belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu belge/sertifika/raporun düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Genel Sekreterliğimize müracaat etmeniz gerekmektedir. (EK-5 listede yer alan diğer "Destek kapsamındaki belge ve sertifikalar için de, mevzuatta yer alan hükümlerin sağlanması koşuluyla benzer şekilde müracaat edilmesi gerekmektedir.)

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi

 

(İlgili mevzuata Genel Sekreterliğimiz web sitesinden ulaşılabilmektedir. http://www.iib.org.tr/ > Mevzuat > Devlet Yardımları )

EKLER(İlgili mevzuattaki numaralarıyla yer verilmiştir)
EK-1: Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar
EK-5: Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-1_BelgelerveDikkatEdilecekHususlar.doc 60,00 KB İndir
EK-5_DestekKapsamindakiBelgeveSertifikalar.pdf 131,76 KB İndir