Türkçe

Cezayir Ekonomik Gelişmeler

Sirküler Tarih/No: 25.02.2015/158

Sayı

: EGT/1649

İstanbul,25.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 24.02.2015 tarihli yazıda;

Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden iletildiği üzere, Cezayir Ticaret Bakanı Amara Benyounes'in basına yaptığı bir açıklamaya atfen, ihracat ve ithalat lisanslarına ilişkin kanun taslağının halihazırda Parlamento'da onay sürecinde olduğunu ve söz konusu süreç tamamlanır tamamlanmaz en geç iki hafta içerisinde uygulamaya konacağını açıkladığı; bu kapsamda, bahse konu kanun taslağının Ticaret Bakanlığı'na geniş bir inisiyatif alanı tanıdığını ve yerel üretimi bulunan ürünlerin ithalatının tamamı ile yasaklanmasının bu yetkilerin içerisinde yer aldığı,

Ayrıca, Benyounes'in bazı ürünlerin ithalatının yasaklanmasının belirli normlar ve standartlar kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdiği, Sanayi Bakanlığı ile işbirliği içerisinde oluşturulacak kriterler ile taklit ve düşük kaliteli ürünlerin ithalatının önüne geçileceğinin altını çizdiği,

Ticaret Bakanı Benyounes'in, Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecekleri bir çalışma ile yasa dışı yollarla yurtdışına para transferini de engelleyeceklerini ve bu kapsamda ithalatta yüksek faturalandırma ile mücadele edeceklerini de sözlerine eklediği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi