Türkçe

Cezayir Enerji Yatırımları Kanunu

Sirküler Tarih/No: 29.01.2013/96

Sayı

: EGT/1120

İstanbul,29.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.01.2013 tarihli yazıda;

Cezayir Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfla; Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyetinin, bölgesinin ve dünyanın önde gelen enerji tedarikçilerinden biri olduğu; Avrupa Birliği'nin en büyük 3. doğal gaz ve 4. enerji ürünleri tedarikçisi olduğu; ülkenin petrol ve gaz gelirlerini önümüzdeki on yıl boyunca artırmasına yönelik projelerin ülke ekonomisini olumlu etkilemesinin beklendiği; bu kapsamda; Cezayir'de, enerji sektörünün tekelini elinde bulunduran Sonatrach firmasının, 2013-2017 yılları arasında, petrolüm varil fiyatına da bağlı olarak (Cezayir'in bu yatırım tutarını petrolün varil fiyatının 100 doların altına düşmemesi koşuluyla sağlayabileceği) 60 ila 80 milyar dolar arasında bir yatırım yapmayı planladığı,

Ülke ekonomisi açısından büyük önem arz eden enerji sektöründe yasal altyapının kurulabilmesi amacıyla, Cezayir'in 2005 tarihli 05-07 sayılı Enerji Sektörü Yatırım Kanunu'nda bir takım değişiklikler öngören yasa tasarısının Ulusal Halk Meclisi'ndeki 21.01.2013 tarihli toplantıda kabul edilerek yasalaşmış bulunduğu; Cezayir Senatosu'nun onaylanması ve Cumhurbaşkanı tarafından parafa edilmesi ile anılan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe gireceği,

Bu değişiklikler ve yeni maddeler çerçevesinde;

1- Cezayir'de enerji sektöründeki yatırımlar kapsamında, İstisnai Kar Vergi'nin (Taxe sur les Profits Exceptionnels-TPE) yerine Tamamlayıcı Vergi (Impot complementarie sur le resultat - ICR) getirildiği; böylece petrolün varil fiyatına göre, gelirleri belirli bir seviyenin üzerine geçen yabancı ortaklık firmalarından bu karların %80'ine kadar vergi alınabileceği; bu madenin geriye yönelik olarak işletilmeyeceği; TPE vergisinin, bu yasa maddesinden önceki üretim paylaşmasına göre yapılan sözleşmeler çerçevesinde uygulanmaya devam edeceği,

2- Rafinaj ve enerji ürünlerinin işlenmesinde %51/49 yerli ortak (bu yerli ortağın Sonatrach olacağı) koşulu getirildiği; böylece, bu alanın da Sonatrach'ın kontrolünde olacağı,

3- Enerji ürünlerinin boru hattı ile taşınması tekelinin Sonatrach firmasına verildiği,

4- Halihazırda işletilmekte olan petrol tesislerinin yeni teşviklerden yararlanılmasını engelleyen bir madde konulduğu,

5- Daha önceden sadece Sonatrach'ın mali açıdan denetime açık iken, bundan sonra yabancı firmaların da Cezayir Maliye Bakanlığınca denetlenebileceği,

6- Yerel tüketimde öncelikli bir üretim planlaması ve ücretlendirilmesi ilkesinin getirildiği; böylece üretici firmaların ancak ihracata yönelik üretiminin uluslararası fiyatlardan ücretlendirilebileceği,

7- Yabancı yatırımcıların Cezayir Devleti karşısındaki yükümlülüklerini parpasal olarak yerine getirebilecekleri gibi ayni olarak da yerine getirebilecekleri,

8- Enerji firmalarına getirilen arama, araştırma ve üretim faaliyetlerine yönelik şartların esnekleştirildiği,

9- Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılmasına yönelik teşvik edici maddeler getirildiği,

10- Sonatrach'ın Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasının yasal altyapısının oluşturulduğu,

11- Rafinaj işlemlerine yönelik yatırım yapmak isteyen yabancı firmalara yeterli ve uygun stok kapasitesi şartlarının uygulamaya koyulacağı,

12- Petrol gelirleri vergisinin (Taxe sur le Revenu Petrolier - TRP) ciro yerine verimlilik üzerinden hesaplanması ilkesinin getirildiği,

13- Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra henüz araştırma yapılmayan alanlarda (özellikle offshore) petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine ek teşviklerin öngörüldüğü

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi