Türkçe

Cezayir Gümrük Kanunu'na Göre Eşyanın Tasfiyelik Hale Gelmesi

Sirküler Tarih/No:23.06.2021/422

Sayı

:242-1022

İstanbul,22.06.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Cezayir gümrüklerine sunulan eşyanın gümrük ambarlarında bekleme süreleri hakkında aşağıdaki bilgiler iletilmektedir:

Cezayir Gümrük Kanununa göre; Cezayir gümrüklerine sunulan ve geçici olarak depolanan eşyanın 21 gün içinde bir gümrük işlemine tabi tutulması, tabi olunacak gümrük rejiminin ithalatçı, gümrük komisyoncusu veya bunların yokluğunda taşıyıcı tarafından verilecek detaylı gümrük beyannamesi ile belirlenmesi, gümrük beyannamesinin gümrük idaresi tarafından gerekli kontrollerin yapılarak tescilini takiben 5 gün içinde ithalat vergilerinin ödenerek eşyanın gümrükten çekilmesi gerekmektedir.

Bu süreler içinde, ithalatçı veya yasal temsilcileri tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde eşyanın, en fazla 2 ay kalmak üzere gümrük idaresi tarafında re'sen gümrük ambarlarına konulacağı, bu süre içinde de ithalatçı veya yasal temsilcileri tarafından gümrük idaresine başvurulmaması halinde eşyanın tasfiyelik eşya statüsünü kazanacağı hususları da mezkur Kanun ile düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda verilen bilgiler ışığında ihracatçılarımızın ihraç eşyasının safahatini ithalatçı ve taşıyıcı nezdinde takip etmelerinde ve sorunlu ihracatlarda eşyanın tasfiyelik hale gelmesine mahal vermeden gerekli önlemlerin alınmasında fayda mülahaza edildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi