Türkçe

Cezayir İthalat Lisansı Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 05.04.2017/277

Sayı

: EGT/3010

İstanbul,05.04.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden Ekonomi Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04.04.2017 tarihli yazıda; 26 Mart 2017 tarihinden itibaren söz konusu ülke tarafından "ithalatta lisans uygulamasının” yürürlüğe konulduğundan bahisle,

- Cezayir Ticaret Bakanlığı web sayfasından yapılan açıklama uyarınca söz konusu uygulamaya tabi eşyaların üretimde doğrudan kullanılmayan ancak, ithal edildiği gibi iç ticarete konu edilen tüm sanayi ve gıda ürünlerini kapsadığı ve bahse konu ürünler için ithalat lisansı aranacağı,

- Cezayir'deki ithalatçıların söz konusu ithal lisansını alabilmesi için bu uygulamanın 22 Mart 2017 tarihinden itibaren 20 gün içerisinde vilayetlerdeki Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret Müdürlükleri'ne müracaat etmeleri gerektiği,

- Anılan başvuru sırasında ithalatçıdan ticaret sicil kaydının örneği, daha önce gerçekleştirdiği ithalata ilişkin performans bilgileri, ithal edilecek eşyanın menşeini, miktarını ve değerini içeren proforma fatura, vergi dairesinden alınacak "borcu yoktur” yazısı, ithalat formu, müracaat tarihinden geriye dönük üç yıllık bilanço bilgileri ve son olarak ithalatçının finansal ve stok kapasitesini gösterir belgelerin talep edileceği bilgisine yer verilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi