Türkçe

ÇHC Denetim ve Karantina Sertifikası

Sirküler Tarih/No: 21.07.2016/644

Sayı

: EGT/6505

İstanbul,20.07.2016

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 14.07.2016 Tarihli ve 628 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; Çin Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina İdaresi (AQSIQ) tarafından başlatılan yeni bir uygulama kapsamında muhtelif gıda ürünleri ve benzeri işlenmiş bazı gıda ürünlerinin 01/10/2017 tarihinden itibaren (geçiş süreci 20/04/2016 tarihinden itibaren başlamış olmakla birlikte) Çin'e ihracının ancak ilgili ülke makamlarınca verilecek ve daha önceden AQSIQ tarafından onaylanmış olan resmi sağlık sertifikaları eşliğinde yapılabileceği hususu İlgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Bu defa; AQSIQ tarafından Dışişleri Bakanlığı'na iletilen bir örneği ekli Nota'ya atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 19.07.2016 tarihli yazıda;

İşletme yönetim bilgi sisteminin 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren anılan idarece güncellenmekte olduğu ve güncellemenin ardından denetim ve karantina sertifikası formatında,

- Sertifikaların seri numarasının 18 hane olacağı; numaralandırmanın ise ilk hanenin iş tipini, ikinci ve üçüncü hanelerin yılı, kalan hanelerin (4-18) ise seri numarasını temsil edeceği,

- Sertifikalardan iki şekilde baskı alınabileceği; ilk yöntemde sertifika için özel bir boş kağıda sertifika içeriği ile formatının yazdırılacağı; ikinci yöntemde ise sertifika içeriğinin, sertifika formatına sahip özel bir kağıda yazdırılacağı

şeklinde değişikliklerin yapılacağı,

Söz konusu Nota'da ayrıca, sistem güncellemesinin bir müddet devam edeceği ve bu süre boyunca eski ve yeni biçimli sertifikaların birlikte dolaşımda olabilecekleri

belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Nota (2 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
CHC_Nota.pdf 148,95 KB İndir