Türkçe

Çift Pasaport Kullanımı

Sirküler Tarih/No: 26.06.2015/456

Sayı

: EGT/5591

İstanbul,26.06.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 25.06.2015 tarihli yazıda;

Dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile 9 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Aile Toplantısında DEİK tarafından gündeme getirilen, Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkelere yönelik ziyaretlerinde tek pasaport uygulamasının ikili ekonomik ilişkilerimizin artmasına engel teşkil ettiği tespiti ve Türk işadamlarına çift pasaport verilmesi önerisi üzerine ilgili Bakanlıklarımızca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çift pasaport kullanımının mümkün kılındığından bahisle,

Bu çerçevede, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye istinaden Türk vatandaşlarının bir adet geçerli pasaport hamili olmaları genel teamül olmakla birlikte 22.04.2013 tarihli ve 41 no.lu Genelge uyarınca iki adet geçerli pasaporta ihtiyaç duyan ve her ikisini de taşımak isteyen vatandaşların mazeretlerini yazılı olarak beyan etmeleri halinde her iki pasaportun da kendilerine verilebileceği,

Söz konusu uygulama umumi, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için geçerli olduğu ve kanuna açıkça aykırı olmayan herhangi bir gerekçenin yeterli olduğu; müracaat prosedürlerinin normal başvurular ile aynı olduğu ve Pasaport işlemleri hakkında detaylı bilgiye pasaport birimlerinden ulaşılabildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi