Türkçe

Çin Halk Cumhuriyeti Balıkçılık Ürünlerine İlişkin Sağlık Sertifikasında Değişiklik

Sirküler Tarih/No: 25.05.2012/492

Sayı

: ARGUYG1/6137

İstanbul,25.05.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığımızın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina İdaresinden (AQSIQ) Pekin Büyükelçiliğimiz aracılığıyla alınan bir yazıya atıfla, ÇHC ihraç edilen "Balıkçılık Ürünlerine İlişkin Sağlık Sertifikası”nda bazı düzenlemeler yapıldığı,

Bu çerçevede, anılan yazıda,

  • Türkiye'nin ÇHC'nin balıkçılık ürünleri ithalatında önemli tedarikçi ülkelerden biri olduğu, son yıllarda iki ülke arasında temin edilen olumlu işbirliğinin ticareti kolaylaştırdığı,
  • ÇHC'ye balıkçılık ürünlerinin, ihracatçı ülkenin ya da bölgenin yetkili makamları tarafından onaylanan Denetleme ve Karantina Sertifikası (Sağlık Sertifikası) eşliğinde ihraç edilmesi gerektiği,
  • AQSIQ'nun 135 no.lu kararıyla 01/06/2011 tarihinde resmen yürülüğe giren "Balıkçılık Ürünlerinin İthalat ve İhracatının Denetimi ve Karantinası Hakkında Denetim ve İdare Önlemleri”ne ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütü'nün, bahse konu kararının yayımından önce bilgilendirildiği, bu çerçevede AQSIQ'nun ÇHC'ye gerçekleştirilen balıkçılık ürünleri ihracatına ilişkin resmi denetim ve karantina sertifikasıyla ilgili temel gereklilikler bağlamında, ek'te yer alan yeni düzenlemeleri yaptığı,
  • Bahse konu sertfikada balıkçılık ürünlerinin üretim şeklinin, "suda yetiştirme” veya "avlanma” olarak belirtilmesi gerektiği(ürün yetiştirme ise, ürünün yetiştirme alanının; ürün avlanma ise, avlanma bölgesinin ismi ile balıkçı gemisinin isim ve numarasının kayda geçirilmesi gerektiği),
  • Anılan sertifikanın dilinin Çince - İngilizce veya diğer yabancı dillerden biri olması gerektiği,
  • Ürün güvenliğinin ve sağlığının temini ve ticaretin kolaylaştırılması bakımından, ülkemizden ÇHC'ye ihraç edilecek balıkçılık ürünlerine ilişkin resmi Sağlık Sertifikası örneğinin, ek'teki belgelerle kayıtlı gerekliliklere uygun olarak, mümkünse ivedilikle gözden geçirilmesinin; gözden geçirilmiş Sertifika örneğinin teyit edilmesini teminen AQSIQ'ya iletilmesinin talep edildiği, nitekim anılan sertifikanın AQSIQ tarafından teyit edildikten sonra yürürlüğe gireceği ,
  • 31/12/2012 tarihine kadar geçecek sürenin geçiş süresi olarak belirlendiği, geçiş süresi boyunca mevcut Sertifika ile gözden geçirilmiş yeni Sertifikanın aynı anda geçerli olacağı, ancak 01/01/2013 tarihinden itibaren ÇHC'ye balıkçılk ürünleri ihracatının anılan ülke tarafından teyit edilen yeni Sertifikaların eşliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği,
  • Yukarıda yer alan hususlara ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bilgilendirildiği,
  • Konuya ilişkin olarak AQSIQ'da yetkili kişi olarak Mr.Zhao Haijun ile aşağıda yer alan iletişim bilgileri vasıtası ile irtibat kurulabileceği,

ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek: Yazı ve Sertifika Örneği (3 Sayfa)

 

AQSIQ Yetkilisi İletişim Bilgileri
Mr.Zhao Haijun
Tel:0086 10 82262222
Faks:0086 10 82260174
E-posta: zhaohj@aqsiq.gov.cn

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Yazi ve Sertifika Ornegi.pdf 994,57 KB İndir