Türkçe

Çin'de Dolandırıcılık Vakaları

Sirküler Tarih/No:30.06.2021/437

Sayı

:257-1117

İstanbul,30.06.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; özellikle son bir yıllık dönemde hammadde / ara mamul fiyatlarının tüm dünyada aşırı ölçüde artmış bulunduğu; diğer taraftan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'nin çinko, bakır, demir gibi hammadde ve ara mamullerinin dünyadaki en büyük tüketicisi ve ülkedeki piyasa ve ihracat fiyatlarının dünya piyasası ile uyumlu seyrettiği belirtilmektedir.

Pekin Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atıfla; son zamanlarda, bazı Çinli firmaların, pek çok firmamızı, hammadde ve ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyatla temini taahhüdü ve peşin ödeme veya büyük miktarlarda avans ödemesi yoluyla dolandırmış oldukları ifade edilmekte, konuya ilişkin olarak firmalarımızın, gerek Müşavirliğimizce gerekse Müşavirliğimiz aracılığı ile Bakanlıkça birçok kez uyarılmış olmasına karşın söz konusu vakaların devam ettiğinin gözlemlendiği belirtilmektedir.

Son olarak Çinli bir firma tarafından yine bir firmamızın dolandırılmış olduğundan bahisle konunun takibinin ilgili Çin kurumları nezdinde gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, geçtiğimiz hafta Müşavirliğimizle irtibata geçen diğer iki firmamızın da, bir Çinli firmadan bakır almak istemeleri ve muhatap firma hakkında istihbarat talep etmeleri sonucu firmalarımıza e-posta ve telefon yoluyla acilen ulaşıldığı ve kendilerine gerekli uyarı ve bilgilendirmenin yapıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede; konunun önemine binaen Çin ile ticaret yapacak diğer firmalarımızın, kendilerine ulaşan emtia satış talepleri konusunda öncelikle bu ülkedeki temsilcilerimizle irtibata geçmeleri konusunda bilgilendirilmesi hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi