Türkçe

Çin'e Kiraz İhracatı

Sirküler Tarih/No: 22.01.2018/51

Sayı

: 570

İstanbul,22.01.2018

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI  BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)'den iletilen bir yazıda özetle; 15 Kasım 2015 tarihinde imzalanan "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü” çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyetine ihraç edilecek kirazı yetiştiren üreticilerin, paketleme ve soğuk işlem uygulama tesislerinin, İhracatçıların ve Bakanlık Zirai Karantina Müdürlükleri ile İl/İlçe Müdürlüklerinin Çin'e kiraz ihracatında gerçekleştireceği iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları içeren "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü Uygulama Talimatı” ve diğer ilgili mevzuatın GTHB Genel Müdürlük web sitesi "Faaliyetlerimiz-Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol” linki altında yayınlandığı bilgisine yer verilmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda; gerekli şartları taşıyan kiraz üreticilerine ait bahçelerin, paketleme ve soğuk işlem uygulama tesislerinin kayıt altına alınması için başvuruda bulunmak isteyen bahçe ve tesis sahiplerinin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile Zirai Karantina Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yaş Meyve Birliği Koordinasyon Şubesi