Türkçe

Çin'e Kiraz İhracatında Soğuk Uygulama Prosedürü

Sirküler Tarih/No: 08.09.2016/779

Sayı

: UYG1/8074

İstanbul,08.09.2016

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığından; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan (GTHB) alınan bir yazıya atfen Birliğimize intikal ettirilen bir yazıda özetle, "Çin Halk Cumhuriyeti'ne İhraç Edilecek Kirazlara Yönelik Olarak Soğuk Hava Depolarında Soğuk İşleme (Cold Treatment) Uygulama ve İşleme Prosedürü Talimatı” hazırlandığı ve söz konusu talimatın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesi "Faaliyetlerimiz-Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol " bölümü altında yayınlandığı belirtilmektedir. Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek kirazlara yönelik uygulanacak soğuk işlem ve bu işlemin uygulanacağı işletmenin söz konusu talimatta belirtilen tüm şartları taşıması gerektiği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, 2017 yılı kiraz ihracat sezonuna yönelik olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek kirazlara yönelik soğuk işlem uygulama yetkisi almak isteyen işletmelerin 03 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar Zirai Karantina Müdürlükleri'nin olduğu illerde bu illere, Zira Karantina Müdürlükleri'nin olmadığı illerde ise İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Başvuru sonrasında işletmelerin "Çin Halk Cumhuriyeti'ne İhraç Edilecek Kirazlara Yönelik Olarak Soğuk Hava Depolarında Soğuk İşlem (Cold Treatment) Uygulama ve İşleme Prosedürü Talimatına” göre denetleneceği ve denetleme sonucunda tüm şartları taşıyan işletmelerin kayıt altına alınarak, işletmelerin listelerinin GTHB kanalıyla Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi (AQSIQ)'e iletileceği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi