Türkçe

Construct Data Publishers (Fair Guide) Unvanlı Firma Hakkında Bilgilendirme

Sirküler Tarih/No: 24.04.2012/401

Sayı

: EGT/4740

İstanbul,24.04.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.04.2012 tarihli yazıda;

Bazı firmalardan Bakanlıklarına intikal eden şikayetlerde; Bratislava/Slovakya'da mukim Construct Data Publishers (Fair Guide) unvanlı bir firma tarafından "Exhibitors Fair Guide” adlı fuar rehberinde firmalarımızın bilgilerine yer verilmek üzere bir form gönderildiği, hizmetin ücretsiz olduğundan hareketle formun doldurularak bahse konu firmaya gönderilmesini takiben Construct Data Publishers (Fair Guide) unvanlı firmadan 3 yıllık bir süreç için ödeme talebi içeren bir yazı ve fatura gönderildiği,

Türk firmalarından alınan ayrıntılı bilgilere göre; anılan firmanın "Construct Data Verlag GMBH” unvanıyla da 2005 yılı sonuna kadar Avusturya'da faaliyet gösterdiği, firmaya benzer faaliyetlerden dolayı Avusturya Rekabeti Koruma Birliği tarafından dava açıldığı ve neticesinde faaliyetlerinin yasaklandığı,

Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak Bratislava Ticaret Müşavirliklerince Construct Data Publishers (Fair Guide) adlı firma ile sorunların çözümüne yönelik temasa geçildiği; ancak, bahse konu firma tarafından fatura gönderimlerine devam edilmesi üzerine durumun önce Slovak Ekonomi Bakanlığına akabinde, anılan Bakanlığın yönlendirmesi üzerine Slovak Ticaret Denetleme Kurumuna intikal ettirildiği,

Bu çerçevede, gerek yukarıda belirtilen firmanın gerekse benzer yaklaşım sergileyen diğer firmaların bu ve benzeri içerikli girişimlerine karşı üyelerimizin ihtiyatlı davranmalarını teminen bilgilendirilmelerinin büyük önem arz ettiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter V.