Türkçe

Construct Data Publishers Firması Hakkında Bilgilendirme

Sirküler Tarih/No: 27.08.2012/763

Sayı

: EGT/9394

İstanbul,27.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 24.04.2012 Tarihli ve 401 sayılı sirkülerimiz.

Bratislava/Slovakya'da mukim Construct Data Publishers unvanlı bir firmanın faaliyetlerine ilişkin Türk firmalarından birçok şikayet alındığı ve Bratislava Ticaret Müşavirliğince durumun önce Slovak Ekonomi Bakanlığına, akabinde Slovak Ticareti Denetleme Kurumu'na intikal ettirildiği ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa; Bratislava Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.08.2012 tarihli yazıda;

Bahse konu şikayete istinaden Slovak Ticareti Denetleme Kurumu tarafından inceleme yürütüldüğü; incelemede Construct Data Publishers firmasına ait http://www.fairguide.com/ adresli web sayfasında dünya çapında düzenlenen fuarlara ve fuar katılımcılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı; bu bilgilerin ücretsiz olarak ulaşılabilen temel bilgiler olduğu; ancak, firmaların kendi tercihlerine bağlı olarak firmaları ve ürünleri hakkında detaylı tanıtım bilgilerinin yayınlandığı ücrete tabi bir bölümün bulunduğu; bu hizmet için firmaların bir form doldurup, imzalayıp göndermeleri halinde ödeme yapmayı kabul ettiği ve Construct Data Publishers firması tarafından formda önceden bu hizmetin ücret karşılığı olacağının açıkça belirtildiği; firmaların bilgilerinin güncelleştirilmesi amacıyla 3 yıllık süre için yıllık 1.717 ABD Doları ücret ödemeyi söz konusu formu imzalamakla kabul ettikleri; firmaların formu gönderdikleri günden itibaren 10 gün içinde taahhütlü mektup göndererek Construct Data Publishers firması ile yaptıkları sözleşmeden vazgeçebileceklerinin formda belirtildiği, vazgeçmemeleri durumunda ise formdaki şartların ve sözleşmenin geçerli olacağının tespit edildiği,

Slovak Ticari Denetleme Kurumu ayrıca, firmalarımızın alınan belgeleri incelemeleri üzerine ücrete tabi hizmeti seçmemiş olanlar ile 3 yıllık sürenin geçmiş olmasına karşın Construct Data Publishers firması ile sözleşme yenilemeyenlerin herhangi bir ödeme yapmalarına gerek olmadığı; ancak, diğer firmaların ödeme yapmaları gerektiği ve Construct Data Publishers firmasının sorunun çözümüne yönelik yargı yolunu seçmeyerek firmalarla ücret konusunda uzlaşma yolunu seçtiği; ancak, firmalarımızın bu teklifi değerlendirmedikleri; firmanın faaliyetlerinin 2005/29/EC AB Direktifi çerçevesinde "Haksız Uygulamalar” (Unfair Trade Practices) olarak tanımlanamayacağı ve Slovak Ticareti Denetleme Kurumunun anılan firmanın ticari uygulamalarını yasaklayamayacağı ve yaptırım uygulamayacağı,

Bratislava Ticaret Müşavirliğince; bahse konu firma hakkında şikayetlerin gelmeye devam ettiği; diğer ülkelerden de şikayetlerin bulunduğu; borcunu ödemediği gerekçesiyle bugüne kadar gerek ülkemiz ve gerek diğer ülkelerin firmalarına karşı Construct Data Publishers firmasının yargı yolunu seçmediği; genelde borç tutarında indirim ve borcun yeniden yapılandırılması konusunda sürekli yeni teklifler gönderildiği bilgisinin alındığı; bahse konu firmanın Avusturya'da daha önce edindiği olumsuz itibarın yargı yolunu seçmemesine neden olduğu; Slovak Ticareti Denetleme Kurumunun tespitleri de dikkate alındığında Construct Data Publishers firmasının yargı yolunu seçmesi halinde hukuki danışmanlık hizmeti alınmasının gerekebileceği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi