Türkçe

COP12 Yan Etkinlikleri ve Expo

Sirküler Tarih/No: 13.07.2015/504

Sayı

: ARGUYG/6048

İstanbul,13.07.2015

 

İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C .Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ormancılık Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

"Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı'nın (UNCCD COP12) 12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği, iki hafta boyunca sürecek Konferans'ta her gün 10:00-13:00 ve 15:00-18:00 arasında delegelerin katılacağı resmi oturumlar ve çeşitli yan etkinlikler düzenleneceği,

Yan Etkinlikler kapsamında;

1. UNCCD tarafından organize edilip başvuruları alınacak olan "Yan Etkinlikler” için Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda iki salon ayrıldığı, bu yan etkinliklerin resmi oturumların olmadığı 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00 saatleri arasında olacağı, başvuru yapmak isteyenlerin UNCCD Sekretaryasın odak noktası ile irtibata geçmesi (telefon, faks veya e-posta yoluyla) ve bilgi için Genel Müdürlüklerine haber vermesinin gerektiği,

Tel.: + 49 228 815 2800

Faks: + 49 228 815 2898/99

E-mail: sideevents@unccd.int

Başvuru: http://www.unccd.int/ adresinden en geç 31 Ağustos 2015

2.a. UNCCD tarafından koordine edilecek "Yan Etkinlikler” dışında, Orman ve Su İşleri Bakanlığına tahsis edilen yine Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yer alacak "Türkiye Yan Etkinlik Salonu”nda Ülkemiz öncelikleri çerçevesinde etkinlikler tertip edileceği, daha önce hem yan etkinliklerde sunulması hem de yazılı bir doküman oluşturulması maksadıyla, 16 Temmuz 2015 tarihine kadar yan etkinlik başvurularının yapılması ve organizasyon için mümkün olan en kısa zamanda Genel Müdürlükleri ile irtibata geçilmesi gerektiği,

2.b. ATO Kongre Merkezinde yer alan 3.107 kişi kapasiteli Gordion Oditoryum 'da "sempozyumlar-konferanslar” gerçekleştirilebileceği, bu Oditoryum katılımcı sayısına göre daha küçük bölümlere ayrılabildiği,

Taraflar süresince Kongre Sarayı "Birleşmiş Milletler Toprağı” statüsü alacağından giriş çıkışlar ancak zamanında akredite olmakla ve önceden programa alınması sureti ile mümkün olacağı, bu konuya azami dikkat gösterilmesinin gerektiği, aksi halde toplantıya girilemeyeceği, akreditasyon işleminin henüz başlamadığı, bu konuyla ilgili Genel Müdürlükleri ile temasa geçilmesi gerektiği, .

3. Konferans esnasında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte, UNCCD COP12' ye özel sektörün de en etkin ve verimli şekilde katılımını teşvik etmek için de faaliyetler düzenleneceği, bu kapsamda Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı içinde; Ülkemiz adına TOBB koordinasyonunda "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) İş Forumu” ve ARMADA Alışveriş Merkezinde "SAY EXPO”su düzenleneceği,

İhtiyaç duyulması halinde ATO Kongre Merkezinin etrafındaki müsait alanlarda iş makinelerini ve geniş alana ihtiyaç duyulan diğer çalışmaları sergileme imkânı verileceği, yine ATO'nun kendisine ait toplantı salonlarında BM kısıtlamalarına tabi olmadan toplantılar gerçekleştirilebileceği,

4. Konferans süresince Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNCCD, Türkiye Fotoğraf Sanatı Kurumu ve FİAP Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile birlikte düzenlenmekte olan Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlarının sergileneceği,

Bu kapsamda; Kurumların / STK'ların ve özel sektörün 2015 yılı tüm programlarını UNCCD COP12'yi dikkate alarak yeniden gözden geçirmeleri, Konferans sürecince hem COP'un resmi oturumlarına, hem yan etkinliklere, hem de EXPO'ya mümkün olan en fazla sayıda ve en etkin şekilde katılım sağlanması, işbirliği yapılan ulusal ve uluslararası ortaklarla birlikte "yan etkinlikler, paneller, sempozyumlar, söyleşiler, kültürel programlar vb.” etkinlikler icra edilmesinin son derece faydalı mütalaa edildiği,

5.000-10.000 civarında ulusal ve uluslararası katılım beklenen COP12 için şimdiden başvuruların başladığı, ülkemizin ve kurumların en uygun şekilde temsil edilmesi, görünürlüğün ve etkinin arttırılması için olabildiğince erken davranılması, ihtiyaç duyulması halinde h.sop@ormansu.gov.tr adresinden veya 0312 207 60 82 numaralı telefonla Şube Müdürü Hüseyin SOP ile irtibata geçilmesi bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi