Türkçe

Cumhurbaşkanı Sayın Abullah GÜL'ün Portekiz Resmi Ziyareti

Sirküler Tarih/No: 03.04.2013/296

Sayı

: EGT/3763

İstanbul,03.04.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 2.4.2013 tarihli yazıda;

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün 5 - 7 Mayıs 2013 tarihleri arasında Portekiz'e gerçekleştirmesi öngörülen resmi ziyarete, TOBB organizasyonunda, bir özel sektör heyetinin refakat etmesinin planlandığı ve söz konusu ziyarete Sayın Cumhurbaşkanımızın da onurlandıracağı özel uçakla gidilmesinin öngörüldüğü,

Anılan ziyaret kapsamında, Lizbon'da, "Türkiye-Portekiz İş Forumu”nun düzenleneceği; Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ve Portekiz'in üst düzey yetkililerinin onurlandıracağı söz konusu foruma, anılan ülkenin iş çevrelerinin de geniş katılımının beklendiği,

Ayrıca; İş Forumu kapsamında Türkiye ve Portekiz işbirliği imkanlarına ilişkin sunumlar, tesis ziyaretleri ve Portekiz firmaları ile ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı,

Ziyaretin; konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, katılımcıların 1.500 Avro avans ödemelerinin beklendiği; katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip bakiye tutarın, ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edileceği,

Söz konusu seyahatin detaylı programı ve diğer bilgileri ile kesin katılım ücretinin katılımcılara bilahare bildirileceği; ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin, TOBB Akbank Bakanlıklar Şubesi TR21 0004 600 1530 3600 0053 769 no.lu Avro hesabına, 1.500 Avro tutarındaki avans ödeme bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının isminin ve Portekiz ziyaretinin ibaresinin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 19 Nisan 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadarhttp://portekiz@tobb.org.tr adresine ve/veya 0312 218 22 09 no.lu faksa iletmeleri gerektiği,

Ziyaret kapsamında KOSGEB Genel Destek Programı'ndan yararlanılması için TOBB tarafından çalışmaların yürütüldüğü; bu konuya ilişkin katılımcılara daha detaylı bilgilerin bilahare iletileceği,

Ayrıca; ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin ek'te yer alan, "Portekiz Ziyareti Özel Sektör Heyeti Başvuru Formu''na yüksek çözünürlüklü ve "jpeg” formatında bir resim ekleyip, eksiksiz doldurarak, en geç 19 Nisan 2013 Cuma mesai saati bitimine kadar, TOBB'a (e-posta:http://portekiz@tobb.org.tr) iletmeleri gerektiği; bu e-posta adresine gelen başvurulara ait e-postalara bilgilendirme yapılacağından, genel e-posta adresi (http://info@.....com, vb.) yerine sıkça kullanılan şahsi e-posta adreslerinin verilmesinin katılımcıların yararına olacağı,

Katılım ücreti ve organizasyon hizmetlerinin, katılımcıların sayısına göre tespit edildiği; bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan katılımcıların ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, en geç 26 Nisan 2013 Cuma mesai saati bitimine kadar TOBB'a yazılı olarak bildirmeleri kaydıyla avans olarak yapılan ödemenin iade edilebileceği,

Özel Sektör Heyeti Başvuru Formu'nun, http://www.tobb.org.tr/ web sitesi sağ panelinde "Hizmetler” başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler” bölümünde yer aldığı,

Portekiz Schengen vize bölgesi dahilinde olduğundan, Schengen vizesi olmayan katılımcıların http://www.portugalembassy.org.tr/sengenTr.aspx adresinde yer alan başvuru adımlarını izleyerek, aynı adresten ulaşılabilecek başvuru formunu doldurmaları ve en geç 26 Nisan 2013 tarihine kadar Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği Vize Bölümü'ne iletmeleri gerektiği,

Ziyarete katılacak olan özel sektör heyetinin bilgilerinin, Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği'ne TOBB tarafından iletileceği; vize işlemlerinin ise katılımcıların kendileri tarafından takip edileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim şubesi

 

Ek:
Başvuru Formu (2 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
BasvuruFormu.doc 250,00 KB İndir