Türkçe

D-8 4.Sanayi Bakanları Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 06.01.2015/3

Sayı

: EGT/69

İstanbul,06.01.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05.01.2015 tarihli yazıda;

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekretaryası bünyesinde, İran'ın ev sahipliğinde Tahran'da 28 Ocak 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK'ın katılımlarıyla D-8 4.Sanayi Bakanları Toplantısı ve 26 - 27 Ocak 2015 tarihlerinde Senior Official (Kıdemli Memurlar Toplantısı) ile paralel sektörel toplantıların gerçekleştirileceğinden bahisle,

Söz konusu toplantılardan daha verimli sonuçlar elde edilebilmesi bakımından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarının önem arz ettiği ve sektörel toplantıların Ek-1'de yer alan taslak program dahilinde yapılacağı,

Bahse konu toplantının konaklama ve diğer detaylarına http://www.developing8.org/ adresinden ulaşılabileceği; ayrıca, 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen D-8 Sanayi Bakanları ve Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları'nda 12 Görev Gücüne ilişkin alınan kararlar ve önerilerin bilgilendirmek amacıyla Ek-2'de verildiği

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; anılan Bakanlığa iletilmesini teminen toplantıya katılım sağlayacak üye firmalarımıza dair aşağıdaki bilgilerin en geç 7 Ocak 2015 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Firma Adı/Unvanı:

Firma Vergi No:

Firma Temsilcisi Adı/Soyadı:

Tel:

E-posta:

 

Ek:
1 -
D-8 4. Sanayi Bakanları Toplantı Gündemi (6 sayfa)
2 - D-8 Çalışma Grubu Toplantı Kararları (5 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ToplantiGundemi.pdf 507,34 KB İndir
ToplantiKararlari.pdf 372,56 KB İndir