Türkçe

Dahilde İşleme İzin Belgesi (Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı)

Sirküler Tarih/No: 08.03.2017/190

Sayı

: UYG1/1961

İstanbul,08.03.2017

 

İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan "Mücbir Sebep/Ek Süre” konulu yazılarında; 25.02.2017 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,

-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son dört takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti, kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı'na müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat 2006/12 Sayılı Tebliğ'in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi.

25.02.2017 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan vergi resim harç istisnası belgelerine ve 25.02.2017 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılacağının aşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya 4 takvim yılı itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı'na belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç 3'inde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat:2008/6 sayılı Tebliğ'in 17 ve 21 inci maddeleri çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi,

2005/2 sayılı "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ” uyarınca düzenlenen D3 kodlu dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ihracat da yapılabildiği hususu göz önünde bulundurularak; 25.02.2017 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna, Libya, Rusya, Irak ve Suriye'ye yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar, vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibariyle ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı'na müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 25'inci ve 49'uncu maddeleri ile İhracat:2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 11'inci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesine olanak sağlanması, Ayrıca, mer'i "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği” nin 21.maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için belge süresi sonundan itibaren 3(üç) ay içinde Ekonomi Bakanlığı'na, mer'i "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ"in 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı'na, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 3 (üç) ay içerisinde ilgili bankaya, mer'i "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ”in 8 inci maddesi uyarınca en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı'na ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvuruları reddedilen firmaların da, bu süreler zarfında müracaat etmiş olması hasebiyle bu onaylarda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi,

Öte yandan konuya ilişkin olarak 15.01.2016 tarihli ve 22.07.2016 tarihli Ekonomi Bakanlığı Makam Onayları çerçevesinde ek süre ile süresi uzatılmış belgelere de yukarıda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ek süre verilebilmesine olanak sağlanması, 31.12.2017 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmak üzere 25.02.2017 tarihli T.C. Ekonomi Bakanlığı Makam Onayı ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya Birliği Koordinasyon Şubesi