Türkçe

Dahilde İşleme Rejimi

Sirküler Tarih/No: 13.02.2015/120

Sayı

: 1292

İstanbul,13.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda,

10/3/2014 tarihli T.C Ekonomi Bakanlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Arasında Veri Paylaşımına ilişkin Protokol çerçevesinde, DİİB ihracat taahhüt hesabının kapatılması kapsamında istenilen evraklar arasında yer alan gümrük beyannamesi asıllarının aranmaması ve beyannamelerin elektronik ortamdaki hali üzerinden işlem tesis edilmesini teminen sürdürülen çalışmaların neticelendirildiği,

Bu itibarla, 1/11/2014 tarihinden önce tescil edilen gümrük beyannamelerinin yer aldığı DİİB'lerin taahhüt kapama işlemlerinin, bir örneği ekte yer alan "Taahhütname”lerin DİİB kullanıcısı firma yetkililerince kaşelenip imzalanarak Bölge Müdürlüklerine teslimi halinde, bahse konu DİİB'ler kapsamı gümrük beyannamelerine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından DİR Otomasyon Sistemi Vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığına elektronik ortamda aktarılan veriler üzerinden tekemmül ettirileceği,

Diğer taraftan, DİİB taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin işlemlerde, gümrük idarelerince kontrolleri tamamlanmış ve onaylanmış olarak DİR Otomasyon Sistemine aktarılan gümrük beyannamelerinde imalatçı ve yan sanayici bilgilerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, beyanname orijinal nüshaları yerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından DİR Otomasyon Sistemine aktartılan, elektronik ortamda yer alan bilgilerin esas alınmasının mümkün bulunduğu,

Bununla birlikte, A.TR dolaşım belgesi ile menşe ispat belgeleri veya fatura beyanının sonradan düzeltilip düzeltilmediğine veya iptal ettirilip ettirilmediğine ilişkin gümrük idarelerinden ayrıca bahse konu teyitlerin alınmasına gerek olmadığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Ek: Taahhütname (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Taahhutname.docx 11,00 KB İndir