Türkçe

Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Karşılaşılan Sorunlar

Sirküler Tarih/No: 18.01.2019/37

Sayı

: 114-00429

İstanbul,18.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Dahilde İşleme Rejimi'nin (DİR) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 2005/8391 sayılı Karar çerçevesinde, ihraç ürünlerimize uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarımızı geliştirmek ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla ihracatçılarımızın dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin edebilmeleri için, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyeti olarak ithal edilmesine izin verilmesi olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu rejim kapsamında firmalarca tanzim edilen belge ve izinlere ilişkin ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemlerinde yaşanan sorunların T.C. Ticaret Bakanlığı'na zaman zaman yansıması nedeniyle Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN tarafından bu konuda bir çalışma yapılmasının talimatlandırıldığı ve bu kapsamda DİR çerçevesinde alınan belge ve izin taahhüt hesabı kapatmalarında yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak ihracatçılarımızın görüşlerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen Dahilde İşleme Rejimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ekli form vasıtasıyla en geç 21 Ocak 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_DIR_18.01.2019.doc 34,50 KB İndir