Türkçe

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yapılan İhracatta Ticari Kalite Denetimleri

Sirküler Tarih/No: 08.09.2017/659

Sayı

: EGT/7687

İstanbul,08.09.2017

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü'nden alınan 06.09.2017 tarihli yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne iletilen bir yazıda özetle; "1512.19.90.00.11” GTİP'li Ayçiçek Yağı cinsi eşyanın Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ihracatının 2017/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” kapsamında ticari kalite denetimine tabi olup olmadığı hususunda zaman zaman tereddüt hasıl olduğunun belirtildiği ve bu sıkıntının giderilmesi için gerekli mevzuat değişikliği yapılana kadar, firmaların mevcut uygulama hakkında bilgilendirilmesinin istenmesi üzerine; Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 2017/21 sayılı Tebliğ'in ekli listelerinde yer alan ürünlerin DİR kapsamındaki ihracatında firmalarca yapılan denetim başvurularının, herhangi bir tereddüde yer verilmeyecek şekilde İhracat Rejimi kapsamında yürütülen ticari kalite denetimleri ile aynı minvalde değerlendirilerek sonuçlandırılması gerektiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi