Türkçe

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Sirküler Tarih/No: 08.09.2016/777

Sayı

: EGT/8066

İstanbul,08.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 08.09.2016 tarihli yazıda; ihracat taahhüdü müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı belge/izin sahibi firma tarafından itiraz edilebilmesine ilişkin hususları düzenleyen, "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/9)”in 08.09.2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi