Türkçe

DEİK - EU Talks: İş Dünyası Hangi AB Fonlarından Faydalanabilir? Webinarı

Sirküler Tarih/No:06.10.2021/645

Sayı

:603-2376

İstanbul,06.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ndan alınan bir e-posta bildiriminde; EU Talks: İş Dünyası Hangi AB Fonlarından Faydalanabilir? konulu webinarın 11 Ekim 2021 tarihinde 14:00 - 15:30 saatleri arasında yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Katılım Formu: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ADeF-ctyQIWbKh8Do0ABqw