Türkçe

DEİK Nijerya Heyeti

Sirküler Tarih/No: 24.09.2012/858

Sayı

: EGT/10417

İstanbul,24.09.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24.09.2012 tarihli yazıda;

DEİK/Türk-Nijerya İş Konseyi tarafından 1-3 Ekim 2012 tarihleri arasında Nijerya'ya bir heyet ziyareti gerçekleştirilmesinin planlandığı ve ziyaret kapsamında Nijerya Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odaları Birliği (NACCIMA) ile İş Konseyi Kuruluş Anlaşmasının imzalanması ve Lagos Uluslararası Hazır Giyim Fuarı'na katılımın öngörüldüğü,

Söz konusu heyete katılmak isteyen üyelerimizin, ek'li başvuru formunu 25 Eylül 2012 tarihine kadar DEİK'e (Özge Karagöz, E-posta: okaragoz@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 70; Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Başvuru Formu (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
NijeryaBasvuruFormu.pdf 219,54 KB İndir