Türkçe

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Ücret

Sirküler Tarih/No: 04.04.2019/193

Sayı

: 535-02199

İstanbul,03.04.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 sayılı Kanun ile, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bulunan, gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masraflarda düzenleme yapma yetkisinin T.C. Ticaret Bakanlığı'na verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede düzenlenen "Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi” konulu 2019/8 sayılı Genelge'nin, 8.Nisan.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği ve söz konusu Genelge'ye https://ggm.ticaret.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2019 adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi