Türkçe

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

Sirküler Tarih/No: 03.10.2016/823

Sayı

: EGT/8544

İstanbul,03.10.2016

 

İSTANBUL İHRCATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 05.11.2014 Tarihli ve 799 sayılı sirkülerimiz.
        b) 16.08.2016 Tarihli ve 711 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.09.2016 tarihli yazıda;

SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen 01.06.2016 tarihinde yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin uygulanmasına yönelik konunun taraflarınca ilgili Bakanlığa intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak yapılan yeni düzenlemeyle bahse konu yönergenin 09.09.2016 tarihinde yeniden yayımlandığından bahisle,

Bu kapsamda, EK'te yer alan değişiklik tablosundan görüleceği üzere, "onaylanmış kişi statüsü” tanımının yönergeye eklendiği; konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması yönteminin (Yöntem - 2) sadece yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne

sahip olan ve İdare tarafından yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılacağı,

Diğer taraftan, ihracatçı firmaların bahse konu yönergenin uygulamasında yaşayacakları sıkıntılar ve uygulamanın iyileştirilmesine yönelik önerilerin Meclisleri tarafından ilgili Bakanlığa iletileceği

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; ihracatçı firmalarımızdan yukarıda değinilen hususlarda gelebilecek her türlü konunun Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge Ve 09.09.2016 Tarihli Yapılan Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu (26 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Yonerge-KarsilastirmaTablosu.pdf 7.503,36 KB İndir