Türkçe

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi

Sirküler Tarih/No: 11.04.2019/206

Sayı

: 581-02372

İstanbul,10.04.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile imzalanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. bölümünün A kısmının 2. kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir.

Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının, gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine iletilmesi gerektiği; bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmediği belirtilmektedir.

Bahse konu SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen 27.03.2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin uygulanmasına yönelik anılan Bakanlığa intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önünde bulundurularak ilave düzenlemelerle yeniden yayımlandığı ve 27.03.2017 tarihli Yönerge'nin yürürlükten kaldırıldığı da ayrıca bildirilmektedir.

Bu itibarla, dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimine ilişkin iş ve işlemlerin, 26.03.2019 tarih ve 24216 sayılı Bakan Olur'u ile yeniden yayımlanan ve anılan Genel Müdürlüğün http://www.tmkt.gov.tr/ web adresinin "Mevzuat” bölümünün "Yönergeler” kısmında erişime sunulan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” hükümleri doğrultusunda yürütülmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


Ek: Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge (12 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Yonerge_10.4.2019.pdf 1.526,92 KB İndir