Türkçe

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti

Sirküler Tarih/No: 12.10.2018/12.10.2018/603

Sayı

: 5279-06035

İstanbul,12.10.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.10.2018 tarihli yazıda; Deniz Yoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge kapsamında yetki belgesi alma zorunluluğunun hem Yöntem-1'i hem de Yöntem-2'yi kullananlara yönelik genişletilmesi, 01/01/2018 tarihinden itibaren yetkili kantarlarda yetki belgesi almayan firmaların işlemlerinin yapılmasının mümkün olmayacağı; bahsi geçen uygulamanın firmalara mali külfet getireceği ve Yöntem-1 uygulayıcılarının yetki belgesi alması zorunluluğunun kaldırılmasının ihracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi açısından büyük önem taşıdığı, söz konusu uygulamanın 27/03/2017 tarihinden önceki sisteme tekrar dönülmesine ilişkin Birliklerden iletilen değerlendirmelere istinaden mülga Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde anılan sorunun gündeme getirildiği bildirilmektedir.

Mülga Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan cevabi yazıda; Uluslararası Denizcilik Örgütü SOLAS Sözleşmesi çerçevesinde "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” yayımlandığından, uluslararası yükümlülüklerimiz uyarınca tartım mecburiyetinin sınırlandırılamadığının belirtildiği ve tartı ücretlerine tavan fiyat ücreti belirlenmesine yönelik olarak çalışma başlatıldığının ifade edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi