Türkçe

Devlet Desteği Başvurularında Kep Ve E-İmza Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 22.03.2018/222

Sayı

:DYRD/2228

İstanbul,22.03.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği gibi, T.C Ekonomi Bakanlığı'ndan Genel Sekreterliğimize ulaşan yazılarında, İhracata Yönelik Devlet Yardımları destek başvurularında ibrazı zorunlu destek ve harcama belgeleri ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (İBGS)/Bakanlık tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru mercii olan İBGS/Bakanlık KEP adresine iletileceği yeni bir uygulamanın 01.04.2018 tarihinden itibaren başlatılacağının belirtildiği hususu daha önce Genel Sekreterliğimizce duyurulmuştu.

Bu defa, yine Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen talimatta, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracat desteklerine ilişkin mevzuatlarda yapılan değişikliklerle, başvuru evraklarının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracığıyla ve elektronik imza(E-imza) standartlarına göre iletilmesi usulünün getirildiği ve ilgili mevzuatlar hükümleri gereği 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle KEP ve E-İmza uygulamasına kesin bir şekilde geçileceği, belirtilen tarihte bir erteleme söz konusu olmayacağı bildirilerek işlemlerin aşağıda belirtilen hususlara göre tesis edilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır.

  • KEP aracılığıyla yapılan bildirimlerde destek mevzuatlarında belirtilen evrak ibraz ve tamamlama süreleri esas alınacaktır.
  • Evrak giriş tarihi, belgelerin mevzuatta belirtilen başvuru mercii tarafından evrak kayıt sistemine aktarıldığı ve belgelere resmi tarih/sayı verildiği tarihtir. KEP  aracılığıyla  gönderilen bildirimlerin tarihi, evrak giriş tarihi olarak dikkate alınmayacaktır.
  • KEP aracılığıyla iletilen başvurularda, imza sirkülerinin yer almaması veya e-imza kriterlerini sağlamayan bir belge tesbit edilmesi halinde, evrak giriş tarihi saklı kalmak kaydıyla başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurunun değerlendirmeye alınmadığı bilgisi başvuru sahibine iletilerek, tüm belgelerin mevzuatta yer alan eksik evrak tamamlama süresi içerisinde tekrar ibraz edilmesi talep edilecektir.

Bu çerçevede, uygulamayı özetleyen, Ekonomi Bakanlığı'nın web portalında da(http://www.ekonomi.gov.tr>Destekler>İhracat Destekleri) yer alan sunum ekte olup KEP ve E-İmza konusunda herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve başvurularda belirtilen konulara hassasiyet gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi

EK: Devlet Destekleri Başvurularında KEP ve E-İmza Uygulaması hakkında Sunum

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
KEP_ve_Eimza_ile_Basvurularin_Iletilmesi_Hakkinda_Sunum_.pdf 522,26 KB İndir