Türkçe

Devlet Desteklerinin Bildirimi ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmeliklerin Yürürlüğe Konulması

Sirküler Tarih/No: 07.01.2015/8

Sayı

: ARGUYG1/147

İstanbul,07.01.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

"Devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmeliklerin yürürlüğe konulması için 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinde öngörülen sürenin 31/12/2015 tarihine kadar ertelenmesi;” Başbakan Yardımcılığının 12/12/2014 tarihli ve 37980 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. (Karar Sayısı: 2014/7091)

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi